Poniżej przedstawiamy pierwszy wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Aby pobrać dokument, kliknij na zdjęcie.