Jesteśmy w stanie zaproponować i zrealizować następujące tematy w tej branży: - KOMINY: żelbetowe, ceglane i stalowe  i     CHŁODNIE KOMINOWE
 • remonty zewnętrznych płaszczy według technologii powierzonych lub zaproponowanych
 • remonty głowic kominowych
 • antykorozja galerii kominowych i schodni
 • montaż i demontaż instalacji odgromowych
 • montaż instalacji oświetleniowych (przeszkodowych)
 • antykorozja stalowych płaszczy poprzez piaskowanie- malowanie
 • burzenie ceglanych kominów, wymurówek wewnętrznych, izolacja, murowanie
 • naprawa spoin na płaszczach ceglanych
 • mycie wysokociśnieniowe wewnątrz i zewnątrz kominów
 • ekspertyzy techniczne wewnętrzne i zewnętrzne
- KONSTRUKCJE STALOWE ŻELBETOWE I DREWNIANE, ESTAKADY, ZBIORNIKI, SILOSY, SUWNICE, RUROCIĄGI, WIEŻE SZYBOWE KOPALNI, KOTŁY WĘGLOWE
 • antykorozja poprzez piaskowanie i malowanie
 • antykorozja ręczna
 • ekspertyzy techniczne
- MASZTY ANTENOWE ,OŚWIETLENIOWE, SŁUPY, PYLONY
 • antykorozja
 • montaż i demontaż anten, okablowania, ustawianie linków
 • montaż i demontaż reklam na pylonach
- DACHY
 • antykorozja dachów – mycie wysokociśnieniowe, malowanie natryskowe lub ręczne
 • montaż rynien, rur spustowych i instalacji odgromowych
 • odśnieżanie dachów i usuwanie sopli lodowych
 • remonty kominków dachowych różnymi technologiami
 • montaż instalacji przeciw ptakom
- ELEWACJE
 • malowanie
 • mycie wysokociśnieniowe oraz ręczne
 • mycie okien i świetlików
 • ocieplanie trudno dostępnych miejsc
- REKLAMA
 • malowanie i montaż reklam na elewacjach według powierzonych projektów
- WSZELKIEGO TYPU INNE PRACE ALPINISTYCZNE